ABSTRAKTNÍ OBRAZY PRO VÁS

24. srpna 2012 v 11:00 | Milan Smetana
Připravil jsem pro vás nové série abstraktních obrazů.
Kliknutím na náhledy vstupíte do galerií.


 


 


Příprava malířského plátna aneb jak si připravit plátno na malování aneb jak napnout plátno(napínaní, klížení, šepsování)

Natočil jsem pro Vás video, jak si připravit malířské plátno k malování.
Postup práce je následující:
1) napínání plátna (blintrámy potřebné velikosti)
2) klížení plátna (králičí klih rozpuštěný za tepla ve vodě - 5dkg na 1 litr vody, může se přidat 1,5dkg glycerinu)
3) šepsování plátna (akrylátový popř. jiný šeps)
Děkuji portálu blog.cz za možnost mé prezentace.
Mé další stránky:Chcete si přivydělat?

8. ledna 2009 v 21:42
Pokud najdete někoho, kdo by si chtěl nechat namalovat obraz a dojde k realizaci zakázky, zaplatím vám 10% z ceny obrazu.
Děkuji portálu blog.cz za možnost mé prezentace.
Mé další stránky:

Oleje do barev a k malování obrazů

Navštivte mou VIRTUÁLNÍ GALERII
V tomto článku se rozepíši o olejích. Nejčastěji se používají jako médium, tedy složka která pojí barevné pigmenty.

Otisk z mědirytiny

16. září 2008 v 23:10 | Milan Smetana
Účastnil jsem se kurzu renovace a tisku z mědirytinových desek. Vytvořil jsem video, které dokumentuje postup práce.
Nejedná se o výukový materiál, ale zábavný vhled do vzniku grafického listu. Hudební doprovod tvoří podstatnou část videa, určitě si zapněte zvuk.
Realizátoři kurzu:
Lubor Netušil
Jan Černoš - http://cernos.blog.cz
Štěpán Doležal
Daniel Koráb - http://korab.wz.cz
Všem děkuji za spolupráci


Optická kopie obrazu (olejové barvy - malování - blog.cz )

Dnešní článek věnuji opět tématu malování kopie obrazu. Tentokrát se zaměřím na kopii optickou.
Kopie optická je kopií, která si za svůj cíl klade především vizuální podobnost s originálním obrazem. Není tedy jejím záměrem sledovat technologickou výstavbu obrazu. Často také pracuje s dobově neautentickými materiály. Může se tedy stát, že původní obraz malovaný olejovými barvami je při kopírování malován barvami akrylovými nebo jinými. Optická kopie je často malována technikou alla prima, která je užívána především proto, že směřuje přímo ke konečnému vzezření hotového díla a urychluje dlouhotrvající proces malby ve vrstvách. Z toho důvodu je kopie optická plošší než kopie technologická. Toto je patrné především u obrazů, které byly původně malovány vrstvenou technikou. Je-li původní originál malován technikou alla prima, pak je kopie optická žádanou záležitostí. Tak je tomu v připravené ukázce kopie obrazu Salvadora Dalího - obchod s otroky(výřez). Pokud je však původní obraz jednoznačně malován vrstvenou technikou, pak je optická kopie záležitostí přinejmenším nešťastnou a mnohdy i nevkusnou.
Ještě bych zmínil kopii inspirativní, která je v podstatě optickou kopií, avšak jejím cílem je parafrázovat originál a pracovat s ním jako s inspiračním zdrojem vlastní tvorby.
- dárky -
Děkuji portálu blog.cz za možnost mé prezentace.
Mé další stránky:

Malba obrazu vrstvenou technikou dle fotografií (olejové barvy - dárky)

Tímto článkem naváži na článek:"Technologie a technika olejomalby".

Ve článku jsem se zmiňoval o malbě dle fotografických předloh. Jedná se o práci, kde jsem použil čb fotografie jako předlohy pro malbu obrazu. V podstatě se jednalo o inspirativní kopii dle fotografií, kde byla dále řešena barevnost a objemy některých stínů. Nejednalo se tedy o pouhé optické okopírování fotografie.
Pro celkovou představu přikládám fotografické předlohy:

A zde je animace, která dokumentuje průběh vzniku obrazu(tentokrát s hudebním podkladem):
- dárky -
Děkuji portálu blog.cz za možnost mé prezentace.
Mé další stránky:

Technologická kopie obrazu (olejové barvy - dárky)

Tímto článkem naváži na článek: "Technologický postup malby kopie obrazu".
Mám v úmyslu se v budoucnu trochu více rozepsat nad tématem kopie a jejími druhy. Nyní se zmíním o technologické kopii.
Technologická kopie je kopie, která je malována se snahou o dodržení stejných materiálů, postupů práce a mistrovského rukopisu jako u originálu předlohy. Jejím cílem je tedy technologická správnost, technická dokonalost a ztotožnění s podstatou obrazu. Kopie je malována, jakoby vznikala v dílně mistra, a tak nepředstírá originálnost. Nesnaží se tedy o zachycení proměn a defektů, které na originálu vznikly postupem času. Podle malířské etiky by jí měl tvůrce podepsat a obvykle uvést i autora předlohy. Takováto kopie by měla být i o několik centimetrů menší než původní obraz.
Jako technologickou kopii jsem maloval obraz sv. Řehoře od Ignáce Viktorína Raaba, musel jsem tedy dodržet jeho původní výstavbu klasickou vrstvenou technikou. Vytvořil jsem animaci, která poukazuje na proces výstavby obrazu.
Pokud se video nezobrazí, klikněte sem: video

ZPK - vedení tahu při malování obrazu 2 (olejové barvy - dárky)

Tímto článekem naváži na minulou rozpravu o nácviku kopírováním kreseb a poukáži na vedení tahu štětce.
Abych vysvětlil, proč je důležitý nácvik vedení tahu, použiji svou starší práci a srovnám ji s malbou Evžena Habsburského.

ZPK - vedení tahu pri malování obrazu (olejové barvy - dárky)

V mém posledním článku jsem se rozepsal trochu více o zásadách práce kopisty. Dnes bych rád na tuto kapitolu navázal.
Zmiňoval jsem se o nutnosti vedení tahu stopy štětce. Posuzuje-li kopii člověk znalý originálu a mající základní cit pro rukopisnou techniku mistra nebo alespoň zručného řemeslníka, pak nemůže být spokojen s utahaným, neživým a upachtěným tahem začátečníka amatéra. Tah je mnohem důležitější než snaha o napodobování trhlin a podobných nesmyslů.
Z toho důvodu doporučuji každému se k jistotě tahu prokreslit.
Pro začátek by to mohla být jednoduchá předloha, která se nejprve předkrelí tužkou, a poté prošrafuje tuší.
Pro kresebné kopie jsou vhodné kresby od Dürera, Michelangela, Leonarda a jiných. Dürer je obvykle nejvíce doporučován. Nejvhodnější je kreslit práce od autora zamýšlené kopie, avšak bývá problém takové kresby dohledat.
Při kresbě pak není žádnou ostudou požít pravítka nebo jiného nástroje. Kreslit od oka je velmi smělé a obdivuhodné, ale ne každý je toho schopen. V minulosti si výtvarníci také pomáhali různými metodami přenosu obrazu, takže práce s pomůckami nikterak nesráží řemeslnou kvalitu. Jedná se predevším o tah a jistou ruku. Z toho důvodu je třeba vybírat kresby šrafované.
Vložím nyní několik ukázek své vlastní cesty k nácviku jistoty tahu:
Pro mě je kopírování přibližování se k výtvarné genialitě mistra. Je to takové mnohem intenzivnější prohlížení výtvarné práce. Milimetr po milimetru se seznamuji s dílem a mám možnost si uvědomit některé výtvarné finesy. Z tohoto důvodu bývá a bývala kopie zařazována do výuky každého umělce.
Protože i mé okolí nalezlo zalíbení v mé práci, tak jsem dürerovy kresby začal rýt na grafické matrice, abych poté mohl právě mé okolí odměnit výledky svého úsilí o nácvik tahu. Dotkl jsem se tak i grafiky. Cesta, na kterou mě tato práce zavedla, je mezi zajímavými odkazy.
Hra šrafů v detailu:
V této fázi se již dá mluvit o základním zvládnutí tahu při kresbě.
Sám jsem pak návyk pro tah použil při motivační kresbě před získáním zakázky na malbu velmistra Evžena Habsburského.
- obrazy -
- dárky -
Děkuji portálu blog.cz za možnost mé prezentace.
Mé další stránky:

Další články


Kam dál