Červenec 2007

Technologie a technika olejomalby (olejové barvy) - obrazy do bytu - dárky - blog.cz

21. července 2007 v 21:58 | Milan Smetana |  Evžen Habsburský - malování na zakázku - olejové barvy - prodej obrazů do bytu - obrazy na zeď - blog.cz
V tomto článku se zmíním o způsobu malby dle fotografií. Jedná se o malbu Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů (1863-1954). Při této práci jsem musel jako předlohu použít fotografii, přesněji několik černobílých fotografií, ze kterých jsem poté skládal výslednou podobu obrazu odpovídající všem nárokům na výzdobu uniformy a světelnou věrohodnost.
Pokusím se rozepsat všechny fáze mé práce s jejich příslušnou technologickou metodikou:

Podkresba

Dá se nazývat také kresba. Je zpravidla štětcová kresba, která se provádí barvou rychle vysychající. Já jsem použil umbru přírodní. Barva je silně ředěna terpentýnem a nanáší se ve velmi slabé vrstvě. Platí pravidlo, že se kreslí dvěma štetci najednou, jedním se prokresluje a druhým se za pomoci terpentýnu smývají případné přetahy. Při tomto však záleží na savosti podkladu, je-li podklad savý, vymývání je komplikovanější s horšími výsledky. Jelikož jsem použil umbru přírodní, kterou jsem chtěl malovat i stíny, tak jsem si v některých místech dovolil malovat větší vrstvou a silnějším barevným tónem.

Podmalba

Dle jedné z definic je podmalba malba, která využívá teplých a studených tónů šedi a je jí dosaženo jak základní plasticity, tak i světlostního základu pro další barevné vrstvy. Podmalba by měla být prováděna olovnatou bělobou, která se se ředí terpentýnem a to podle světlosti daného místa obrazu. Počíta-li se tedy v dané skvrně se světlem je podmalba silnější a postupem ke stínu se ztenčuje a zprůhledňuje. Je to v podstatě obrácený proces jako u podkresby. Možnost zateplení šedí jsem v mém případě nepoužil. Uvádí se sice, že se olovnaté běloby používá z důvodu jejího rychlého a tvrdého vyschnutí, ale já jsem po několika pokusech zjistil, že se dnešní továrně vyráběné barvy takto nechovají. Některé z mých vzorků ve vysokých vrstvách schly i několik měsíců a již zdaleka mi žádný z nich nezvrdl, ale naopak zůstal plastický. Z toho důvodu přidávám do olovnaté běloby až 1/3 titanové běloby a malou kapku haarlemského sikativu.
Na tmavých podkladech je přítomnost podmalby zřejmější, já jsem nepoužil tak tmavého podkladu.

Malba

Malba je modelace krycími a polokrycími barevnými vrstvami. Míšené či čisté tóny barev tvoří jak základní kolorit díla, tak formálně výrazové znaky malby s charakteristickými rysy rukopisné autorské techniky. Takto zní velice výstižná definice. V malbě jsem si dovolil práci s vysokými pastami, která vyniká až při pokládání lazur. Není to podmínkou, ale malba většinou překrývá celou podmalbu. Při malbě jsem se soustředil na lokální kolorit jednotlivých partií, zbytečně jsem se nerozptyloval barevností detailů, kterou jsem si ponechal až na lazury. Dále jsem se řídil pravidlem, že malba má být světlejší než zamýšlený kolorit díla. Přechody mezi malbou a stíny jsem pečlivě ukončoval a ředil do ztracena.
Jak říká definice maluje se i polokrycími vrstvami. Ty jsem uplatnil při malbě pláště. Tento přístup bude vidět až na další fotografii. K ředění barev se opět používá terpentýn.

Lazury

Jsou to transparentní či polokrycí vrstvy barvy s vysokým obsahem pojidla obohacující malbu o širokou škálu odstínů a slouží k dosažení finální barevné harmonie. Opět velice výstižná definice. Pojivem se rozumí lněný olej, jehož poměr k barvě by měl být max. 1:1, raději však 1:2. Je-li zapotřebí ředit více, pak pomocí terpentýnu. V lazurách se soustředím na promalování barev jemnými tóny. Dále pak v lazurách prolínám stíny do ostatních barevných skvrn. Jak u malby, tak u lazury je použit termín polokrycí vrstvy, což dokládá to, že se nejedná o žádný striktní rozdíl mezi oběma fázemi. Naopak bych řekl, že právě polokrycí vrstvy jsou pozvolným přechodem mezi nimi. U lazur je však velmi důležité jednotlivé jejich vrstvy nechat důkladně proschnout a to raději až 7 dní. Je to způsobené vysokým obsahem pojidla, tedy lněného oleje.
Je velmi patrný rozdíl mezi fotografií u malby a fotografií u lazur. Je to způsobené tím, že na této je již velmi pokrčilá práce z lazurami. Standardně bych určil počet na 5 vrstev, ale může být i mnohem více 10-20. Čím více lazur je užito, tím jednotnějším a propojenějším dojmem obraz působí.
Poznámka: Mezi jednotlivými fázemi bych doporučoval alespoň 7 dní prosychaní barev.