Prosinec 2007

ZPK - vedení tahu při malování obrazu 2 (olejové barvy - dárky)

31. prosince 2007 v 13:36 | Milan Smetana |  obrazy na zeď - práce kopisty - olejové barvy - obrazy na prodej - blog.cz
Tímto článekem naváži na minulou rozpravu o nácviku kopírováním kreseb a poukáži na vedení tahu štětce.
Abych vysvětlil, proč je důležitý nácvik vedení tahu, použiji svou starší práci a srovnám ji s malbou Evžena Habsburského.

ZPK - vedení tahu pri malování obrazu (olejové barvy - dárky)

30. prosince 2007 v 20:01 | Milan Smetana |  obrazy na zeď - práce kopisty - olejové barvy - obrazy na prodej - blog.cz
V mém posledním článku jsem se rozepsal trochu více o zásadách práce kopisty. Dnes bych rád na tuto kapitolu navázal.
Zmiňoval jsem se o nutnosti vedení tahu stopy štětce. Posuzuje-li kopii člověk znalý originálu a mající základní cit pro rukopisnou techniku mistra nebo alespoň zručného řemeslníka, pak nemůže být spokojen s utahaným, neživým a upachtěným tahem začátečníka amatéra. Tah je mnohem důležitější než snaha o napodobování trhlin a podobných nesmyslů.
Z toho důvodu doporučuji každému se k jistotě tahu prokreslit.
Pro začátek by to mohla být jednoduchá předloha, která se nejprve předkrelí tužkou, a poté prošrafuje tuší.
Pro kresebné kopie jsou vhodné kresby od Dürera, Michelangela, Leonarda a jiných. Dürer je obvykle nejvíce doporučován. Nejvhodnější je kreslit práce od autora zamýšlené kopie, avšak bývá problém takové kresby dohledat.
Při kresbě pak není žádnou ostudou požít pravítka nebo jiného nástroje. Kreslit od oka je velmi smělé a obdivuhodné, ale ne každý je toho schopen. V minulosti si výtvarníci také pomáhali různými metodami přenosu obrazu, takže práce s pomůckami nikterak nesráží řemeslnou kvalitu. Jedná se predevším o tah a jistou ruku. Z toho důvodu je třeba vybírat kresby šrafované.
Vložím nyní několik ukázek své vlastní cesty k nácviku jistoty tahu:
Pro mě je kopírování přibližování se k výtvarné genialitě mistra. Je to takové mnohem intenzivnější prohlížení výtvarné práce. Milimetr po milimetru se seznamuji s dílem a mám možnost si uvědomit některé výtvarné finesy. Z tohoto důvodu bývá a bývala kopie zařazována do výuky každého umělce.
Protože i mé okolí nalezlo zalíbení v mé práci, tak jsem dürerovy kresby začal rýt na grafické matrice, abych poté mohl právě mé okolí odměnit výledky svého úsilí o nácvik tahu. Dotkl jsem se tak i grafiky. Cesta, na kterou mě tato práce zavedla, je mezi zajímavými odkazy.
Hra šrafů v detailu:
V této fázi se již dá mluvit o základním zvládnutí tahu při kresbě.
Sám jsem pak návyk pro tah použil při motivační kresbě před získáním zakázky na malbu velmistra Evžena Habsburského.
- obrazy -
- dárky -
Děkuji portálu blog.cz za možnost mé prezentace.
Mé další stránky:

ZPK - zásady práce kopisty (olejové barvy - dárky)

4. prosince 2007 v 20:59 | milan smetana |  obrazy na zeď - práce kopisty - olejové barvy - obrazy na prodej - blog.cz
V současnosti věnuji svou pozornost trochu jiným směrem a má práce na malbách je trochu v ústraní. Přesto jsem se však v současnosti pustil do malování velkoformátové kopii. Prozatím nehodlám zveřejňovat žádné části mé práce, jelikož bych opět rád sestavil článek složený z celého vývoje. A jelikož se obávám, že má práce bude trvat poměrně dlouho, uvedu prozatím část mé diplomové práce. Jedná se o zásady práce kopisty. Ty jsem sestavil na základě svých zkušeností a dále také dle rad mého vedení.
Ještě si neodpustím poznamenat, že jsem velmi rád, že se okolo předchozích článků rozpoutala odborná debata. Řekl bych, že mezi řádky se tu dá vyčíst velmi mnoho pro to, aby se člověk mohl postavit před plátno a pokusit se vrstvenou malbu klasickým způsobem. Dám si, jako svůj závazek, projít celý blog a popřípadě doplnit o některé další informace, které zůstaly prozatím nedotčené.