ZPK - zásady práce kopisty (olejové barvy - dárky)

4. prosince 2007 v 20:59 | milan smetana |  obrazy na zeď - práce kopisty - olejové barvy - obrazy na prodej - blog.cz
V současnosti věnuji svou pozornost trochu jiným směrem a má práce na malbách je trochu v ústraní. Přesto jsem se však v současnosti pustil do malování velkoformátové kopii. Prozatím nehodlám zveřejňovat žádné části mé práce, jelikož bych opět rád sestavil článek složený z celého vývoje. A jelikož se obávám, že má práce bude trvat poměrně dlouho, uvedu prozatím část mé diplomové práce. Jedná se o zásady práce kopisty. Ty jsem sestavil na základě svých zkušeností a dále také dle rad mého vedení.
Ještě si neodpustím poznamenat, že jsem velmi rád, že se okolo předchozích článků rozpoutala odborná debata. Řekl bych, že mezi řádky se tu dá vyčíst velmi mnoho pro to, aby se člověk mohl postavit před plátno a pokusit se vrstvenou malbu klasickým způsobem. Dám si, jako svůj závazek, projít celý blog a popřípadě doplnit o některé další informace, které zůstaly prozatím nedotčené.

Zásady práce kopisty
Před započetím samotné práce je dobré věnovat nějaký čas prohlídce obrazu. Nejenom, že si pozorováním kopista uvědomí způsob pokládání jednotlivých vrstev, ale zároveň zjistí, jakých štětců bylo pro malbu použito. Doporučuje se pořídit si celou škálu štětců, od těch nejširších sloužících k malbě pozadí a velkých ploch, až po štětce nejtenčí k malování drobných detailů. Nejširšími štětci se rozumí šířka 4-5 cm. Štětec na nanášení podkladu a závěrečné lakování by měl být ještě silnější.
Další pomůckou, kterou nelze podceňovat, je paleta. Pro práci kopisty nebo restaurátora se zcela nehodí palety, která se dají zakoupit ve výtvarných potřebách. Správná paleta by měla být asi 60x90 cm veliká. Při těchto rozměrech se již v ruce nedá udržet, a tak zůstává položena na stolku. Každá barva by pro usnadnění orientace měla mít na paletě své místo. Po práci se má celá umýt, aby se při dalším míchání nemohla zašpinit nová barva starou, špatně zaschlou barvou. Dostane-li se takováto špína až na obraz, velmi těžko se odstraňuje.
Velice potřebnou pomůckou je špachtle na míchání barev.
Další nezbytností jsou hadry. Těch je zapotřebí větší množství. Špinavější se používají při průběžném omývání štětců v terpentýnu, čistší při stírání špatně namalovaných ploch nebo k částečnému vytírání lazur.
Poslední pomůckou, o které bych se zmínil, je nádoba na odkládání štětců. Je ideální si takovou nádobu umístit přímo na stojan. Při malování více partií obrazu se do ní dají uložit štětce s různými barvami. Není totiž neobvyklé malovat i s dvanácti štětci najednou.
Chceme-li vytvořit technologickou kopii, je zapotřebí si osvojit nejen znalost dobové technologie, ale i způsob vedení tahu kopírovaného autora. Tato podmínka je velice určující pro to, jakého mistra si ke kopírování zvolíme. Proto je pravidlem, že se nejprve začíná osvojováním si tahu kopiemi kreseb, dále pak pastelů. Až nakonec se přistupuje ke kopírování malby.
Při samotné malbě se nejprve provádí technologická zkouška, která obsahuje nejdůležitější partie obrazu, na kterých se zkouší způsob vedení tahu a způsob vrstvení barev, teprve potom se přistupuje k malování kopie.
Pro práci je také velmi užitečné vytvořit si vzorník barev, a to pro uvědomění si barevné změny čerstvé a zaschlé barvy. I přestože se píše, že jsou olejové barvy barevně stálé, dochází u nich k menším změnám, buďto zesvětlení nebo ztmavnutí. Vzorník se dá použít i pro skicování problematických partií. Je dobré si na vzorník namalovat barevné skvrny podmalbových a malbových barev, na které se po zaschnutí zkoušejí kombinace barevných lazur pro docílení požadovaného efektu.
Doporučuji si vytvořit vzorník až při malování technologické zkoušky a postupně na něj přimalovávat použité barvy. Barevných pigmentů je totiž veliké množství a bylo by nemožné umístit všechny na vzorník. Je dobré opatřit vzorník stejným druhem izolace jako samotnou kopii.
Měl bych se zmínit i o vnějších podmínkách při malování. To se týká kombinací sucha a vlhka, zimy a tepla. Dá se říci, že nepřinášejí žádné zásadní komplikace. V zimě však může dojít k povolení a zprohýbání se plátna. Dále pak barvy a terpentýn schnou při malování pomaleji, a proto se dá déle malovat do mokrého. Naopak však lazury schnou příliš dlouho a mohou práci zdržovat i o několik dní. V teple je vše naopak.
Nejproblematičtější vnější podmínkou je osvětlení. Nejoptimálnější zdroj světla je denní světlo. Nesmí však dopadat přímo na obraz. V tomto případě vychází nejlépe, má-li ateliér veliké stropní okno. Problém nastává se světlem umělým. Každé umělé světlo má jisté zabarvení, které se může promítnout do barev viděných na kopii a originálu. Další problém nastává, když světlo dopadá v příliš ostrém úhlu na plochu obrazů. Vypozoroval jsem, že vždy dochází k barevné změně u originálního obrazu. Tuto změnu si vysvětluji zvýšením průhlednosti olejových barev, ke kterému dochází stárnutím a je způsobeno změnou lomu světla olejového pojiva. Proto je zapotřebí se vyvarovat tohoto, většinou od stropu proudícího světla. Osvědčila se mi však jeho kombinovace se světlem proudícím kolměji na obraz. Takové světlo však přináší nemalé problémy s reflexemi na ploše obrazu nebo se stíněním si vlastním tělem.
Poslední zásadou je otázka světelnosti prostředí. Musíme vždy vycházet z prostředí a světelného potenciálu, pro který byl originální obraz určen. Čím více jsou obrazy osvíceny, tím více vyniká jejich rozdílnost. Nedomnívám se, že je nutné malovat obraz v přesvíceném ateliéru, když bude poté jeho místo někde na nepříliš světlé chodbě. Samotný originál vznikal z nemalé části za světla svíček, těžko by se tedy dalo hovořit o intenzivním osvětlení při jeho vytváření. Na druhou stranu nás však může záměrné přesvícení informovat o správnosti vedení tahů a přechodů mezi jednotlivými barevnými skvrnami.
- obrazy -
- dárky -
Děkuji portálu blog.cz za možnost mé prezentace.
Mé další stránky:
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Milan Smetana Milan Smetana | 5. dubna 2008 v 13:34

Komentáře jsou otevřeny.

2 Lenka Lenka | E-mail | 7. července 2009 v 21:46

Skvělý článek !

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama